Personvern

For at du skal inngå en avtale med oss, trenger vi følgende informasjon:
Navn, adresse, tlf. og e-postadresse.

Vi registrerer og avslører din personlige informasjon for å levere varen til deg.

Personopplysningene er registrert hos SoftwareNow IVS og lagret i fem år, hvorefter informasjonen slettes.

Datasjef hos Softwarenow.dk er Niels Rømer, adm. Director.

Informasjonen som leveres til SoftwareNow.dk, blir på ingen måte solgt til tredjeparter, og vi registrerer ikke personlig sensitiv informasjon som rase, helse eller noe som ikke er relevant for å levere produktet. Vi vil imidlertid oppgi navn og e-post til Trustpilot.dk som vil kreve en gjennomgang av bestillingsprosessen.

Som registrert hos SoftwareNow IVS, har du alltid rett til å protestere mot registreringen. Du har også rett til å forstå hvilken informasjon som er registrert om deg. Du har disse rettighetene i samsvar med personopplysningsloven og kontakter deg med denne informasjonen på info@softwarenow.dk

Sist oppdatert: 20. juli 2018